Opdrachten

Hieronder staat een (verkort) overzicht van mijn werkzaamheden. Voor een deel betreft het werk in uitvoering, voor een ander deel gaat het om geklaarde klussen.

Werkzaamheden, opdrachtgevers:

  • Ontwikkeling en coördinatie van het meerjarige project ‘Aan de Slag – initiatief voor onderwijsuitvallers’ (gemeenten Veenendaal, Rhenen en Renswoude alsmede vmbo-school CSV en het regionale sociaal werkbedrijf IW4).
  • Uiteenlopende opdrachten als procesbegeleider en extern voorzitter, onder andere voor de gemeente Utrecht (onafhankelijk voorzitterschap in het kader van bewonersparticipatie in de wijk Lombok), voor ‘De Zorggroep’ in Limburg (serie rondetafelgesprekken ten behoeve van het opstellen van een zorgvisie), voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug (bemiddeling inzake toeristenbelasting tussen gemeentebestuur en recreatieondernemers) en voor de Provinciale Staten van Utrecht (wijze van vergaderen, betere opzet besluitvormingsproces).
  • Begeleiding totstandkoming van het Handboek justitiepastoraat (in opdracht van het RK en Protestants Justitiepastoraat), betrokkenheid als auteur bij andere omvangrijke boekprojecten zoals nu bij het Handboek veteranen: over veteranen en veteranenbeleid in Nederland.
  • Meehelpen ontwikkelen van een regionaal educatief project over Nederland en de Eerste Wereldoorlog (in opdracht van Huis Doorn en andere instellingen). Onderzoek naar en publiceren over humanitaire initiatieven van Nederlandse veteranen in voormalige oorlogs- en uitzendgebieden (Veteraneninstituut/NCDO). Bijdrage, op de achtergrond (als inhoudelijk adviseur en auteur) en in beeld, aan de vierdelige schooltelevisie-documentaire Ten oorlog (TELEAC/NOT).
  • Gastdocent bij het Instituut Defensie Leergangen (relevante trends in samenleving, media en politiek; maatschappelijk draagvlak krijgsmacht en militaire missies). Gastcolleges/lezingen over militair-geschiedkundige onderwerpen onder andere voor de Universiteit van Amsterdam.