Expertise

R.P.F. Bijkerk Advies, Onderzoek & Publicaties

Onder deze naam werk ik sinds ik begin 2001 ‘voor mezelf’ begon. Eigenlijk een wat weidse omschrijving voor een eenvoudige freelancer. Maar wel adequaat omdat ik me op heel diverse gebieden beweeg. Tegelijkertijd is er gelukkig ook samenhang en synergie. Terreinen blijken interessante raakvlakken te hebben. En de ene activiteit levert kennis en inzichten op voor de andere. Bovendien heeft het werken op verschillende kennisvlakken en in uiteenlopende kringen en maatschappelijke sferen een bijzondere meerwaarde.

Wat ik doe:

Mede vanuit mijn eigen maatschappelijke betrokkenheid word ik geregeld ingezet bij het realiseren van vernieuwende initiatieven, zoals in het verleden bij het landelijk onderwijsproject ‘Verhalen van veteranen’ en zoals nu bij het lokale en regionale project ‘Aan de Slag’, een succesvol initiatief voor problematische onderwijsuitvallers.

Verder geef ik advies en bied ik, als extern begeleider of onafhankelijk voorzitter, ondersteuning op bestuurlijk en managementniveau. Doorgaans betreft het situaties waarin soepel en effectief moet worden geopereerd in een complexe omgeving met allerlei belangen en gevoeligheden. Ook treed ik op als mediator/bemiddelaar.

Voorts verzorg ik met veel plezier interactieve presentaties en gastcolleges, onder andere over trends in samenleving, media en politiek. Tevens wordt mij geregeld gevraagd een seminar, rondetafelgesprek of debat voor te zitten en/of te helpen voorbereiden.

Tot slot is er, al dan niet in samenhang met één van bovenstaande bezigheden, mijn onderzoeks- en publicistisch werk. Dat varieert van research en publicaties op eigen initiatief, doorgaans op het vlak van geschiedenis of civiel-militaire betrekkingen, tot publicaties in opdracht en het inhoudelijk-redactioneel begeleiden van (omvangrijke) ‘boek-trajecten’.

Klik op Opdrachten / Projecten en Publicaties voor nadere informatie of gebruik de Contact-link voor het per e-mail stellen van specifieke vragen.