Publicatielijst

Met mijn publicaties begeef ik me vooral op het terrein van militaire geschiedenis en dat van civiel-militaire betrekkingen, in beide gevallen met inbegrip van aan veteranen gerelateerde onderwerpen. Maar ook politieke geschiedenis en actuele politieke, bestuurlijke en maatschappelijke issues hebben mijn warme belangstelling.

Publicaties:

 • Rein Bijkerk en Christ Klep, De oorlog van nu. Een rationele kijk op militair geweld in de 21ste eeuw (Hollands Diep 2018)
 • Rein Bijkerk en Martin Elands, Onderzoekswijzer. Inventarisatie onderzoek maatschappelijke erkenning veteranen (Veteraneninstituut 2017)
 • Rein Bijkerk, ’Vluchtelingen- en migrantencrisis. Grote vragen, boze burgers en de identiteit van Nederland’, Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (2015, nummer 4)
 • Rein Bijkerk, Een korte oorlog. De slag om Nederland in mei 1940 (Ambo-Anthos 2015)
 • Rein Bijkerk, ‘Terug in Nederland, de naoorlogse jaren’, in: Anita van Dissel, Martin Elands, Hylke Faber en Pieter Stolk (redactie), De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd (Boom 2014)
 • Rein Bijkerk, Martin Elands, Klaas Kornaat, Oorlogen en vredesmissies. Ervaringen van Nederlandse veteranen 1940 – 2010 (Balans 2010)
 • Fred van Iersel, Jan Eerbeek & Rein Bijkerk, ‘Justitiepastoraat te midden van maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen. Een inleiding op het Handboek’, in: Handboek justitiepastoraat. Context, theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraat (Budel 2009)
 • Fred Lardenoye en Rein Bijkerk, Veteranen met een missie. Humanitaire initiatieven door oud-militairen in voormalige uitzendgebieden (Nijmegen 2008)
 • R.P.F. Bijkerk, ‘Dynamiek en verandering? Maatschappij en krijgsmacht in Nederland in 2008’, Militaire Spectator (jaargang 177, nummer 11 – 2008)
 • H.M. van Iersel en R.P.F. Bijkerk (redactie), Herinneren en herdenken. Oude en jonge veteranen en de verwerking van oorlogservaringen (Budel 2007)
 • R.P.F. Bijkerk, Michiel Adriaenszoon de Ruyter: van vervaagd icoon tot onderwijskundige kans (Stichting Leerplanontwikkeling/SLO, Enschede 2007)
 • R.P.F. Bijkerk, Democratie en koningschap – achtergronden, spelregels en actualiteit (Stichting Leerplanontwikkeling/SLO, Enschede 2005)
 • R.P.F. Bijkerk, ‘Ressentiment, roeping en realisme. Het Nieuw-Guineaconflict in parlement en pers’, in: Martin Elands en Alfred Staarman (redactie), Afscheid van Nieuw-Guinea. Het Nederlands-Indonesische conflict 1950 – 1962 (Delft 2003)